Dr. K. M. Vasudevan Pillai
Dr. Daphne Pillai
Dr. Priam Pillai
Dr. Lata Menon
Dr. R. I. K. Moorthy
Dr. Satish Nair
Dr. Arif N. Merchant
Dr. Chelpa Lingam
Dr. Pradip P Chatterjjee
Dr. Padma V. Rangan
Dr. Sunita Wadikar
Dr. Sally Enos
Dr. Nusrat Afroz Shaikh
Dr. Sharda Sharma
Dr. Shrikant Charhate
Dr. T. A. James
Dr. D. N. Phadke
Dr. Celina Joy
Dr. Snigdha Saxena
Dr. Smitha Jayaram
Dr. P. S. Goyal
Dr. Sunita Jain
Dr. Arun Shridharan Pillai
Dr. Manju Ranjit Pillai
Dr. Deepali R. Shrivastava
Dr. Mahendra D. Khandkar
Dr. Malavika P. Sharma
Dr. Anshu Murarka
Dr. S. V. Hiremath
Dr. Biswajit Panda
Dr. Ashish Tripathi
Dr. C. R. S. Pillai
Dr. Rinkoo Shantnu
Dr. Lata Krishnan
Dr. Reni Francis
Dr. Mary George Varghese
Dr. Pratima Pradhan
Dr. Kumud Singh
Dr. Jayashree K. Pandey
Dr. Medha Krishna Moorthy
Dr. Avinash Tukaram Gatade
Dr. Manvendra Vashistha
Dr. Satishkumar L. Varma
Dr. Madhumita Chatterjee
Dr. Kumudini Das
Dr. Betty Sibil
Dr. Vivekanand Pawar
Dr. Mukesh Chand Goyal
Dr. Bhavna Dave
Dr. Anjali Bhute
Dr. Geeta R. Thakur
Dr. Aditya Arvind Sontakke
Dr. Jayanta K. Behera
Dr. Sharvari S. Govilkar
Dr. Sandeep M. Joshi
Dr. Divya MV Padmanabhan
Dr. Basavaraj S. Talikoti
Dr. Sunita Jain
Dr. Swasti Dhar
Dr. Sandeep S. Shinde